Στοιχεία επικοινωνίας

Συντονιστής
Δρ. Νικόλαος Τσότσολας
ntsotsolas@green-projects.gr
210-6090880

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Γεώργιος Μπανιάς
g.banias@certh.gr
2310-498210

Μετάβαση στο περιεχόμενο