Παραδοτέα

Nr

Title

Lead

Type

Deadline

Π1.1

Κατάλογος πηγών συλλογής παραπροϊόντων τροφίμων στην Περιοχή Ενδιαφέροντος

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Report

10

Π1.2

Έκθεση με τα φυσικοχημικά, θρεπτικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των παραπροϊόντων τροφίμων

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

12

Π2.1

Εκτιμήσεις αξιοποίησης εναλλακτικών σιτηρεσίων με παραπροϊόντα τροφίμων: Υγεία και Ευζωία των ζώων και ποιότητα σφάγιου

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

18

Π2.2

Πρωτόκολλο ορθών πρακτικών ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο χοίρων

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

24

Π3.1

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία ιχνηλάτησης παραπροϊόντων τροφίμων βάσει GS1

GP

Report

10

Π3.2

Τεχνική έκθεση σχεδιασμού εφαρμογών πληροφορικής

GP

Report

12

Π3.3

1η έκδοση (alpha version) των 3 εφαρμογών

GP

Software

17

Π3.4

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ελέγχων – δοκιμών

GP

Report

20

Π3.5

2η έκδοση (beta version) των 3 εφαρμογών

GP

Software

24

Π4.1

Έκθεση αξιολόγησης επιδεικτικής εφαρμογής πληροφοριακών εργαλείων και εφαρμογών

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Report

24

Π4.2

Έκθεση σύνοψης αποτελεσμάτων επιδεικτικής εκτροφής και δοκιμών ποιότητας χοιρινού κρέατος

ΧΜΧ

Δημοσίευση

28

Π5.1

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Δημοσίευση

30

Π5.2

Μελέτη Ανάλυσης κόστους – οφέλους

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Report

30

Π5.3

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου

ΧΜΧ

Ημερίδα

30

Π6.1

Κατάλογος με προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου

GP

Report

30

Μετάβαση στο περιεχόμενο