Παραδοτέα

Nr

Title

Lead

Type

Deadlne

1Π1.1

Κατάλογος πηγών συλλογής παραπροϊόντων τροφίμων στην Περιοχή Ενδιαφέροντος

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Report

10

2Π1.2

Έκθεση με τα φυσικοχημικά, θρεπτικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των παραπροϊόντων τροφίμων

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

12

3Π2.1

Εκτιμήσεις αξιοποίησης εναλλακτικών σιτηρεσίων με παραπροϊόντα τροφίμων: Υγεία και Ευζωία των ζώων και ποιότητα σφάγιου

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

18

4Π2.2

Πρωτόκολλο ορθών πρακτικών ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο χοίρων

ΙΚΕ/ΕΛΓΟ

Report

24

5Π3.1

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία ιχνηλάτησης παραπροϊόντων τροφίμων βάσει GS1

GP

Report

10

6Π3.2

Τεχνική έκθεση σχεδιασμού εφαρμογών πληροφορικής

GP

Report

12

7Π3.3

1η έκδοση (alpha version) των 3 εφαρμογών

GP

Software

17

8Π3.4

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ελέγχων – δοκιμών

GP

Report

20

9Π3.5

2η έκδοση (beta version) των 3 εφαρμογών

GP

Software

24

10Π4.1

Έκθεση αξιολόγησης επιδεικτικής εφαρμογής πληροφοριακών εργαλείων και εφαρμογών

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Report

24

11Π4.2

Έκθεση σύνοψης αποτελεσμάτων επιδεικτικής εκτροφής και δοκιμών ποιότητας χοιρινού κρέατος

ΧΜΧ

Δημοσίευση

28

12Π5.1

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Δημοσίευση

30

13Π5.2

Μελέτη Ανάλυσης κόστους – οφέλους

ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ

Other

30

14Π5.3

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου

ΧΜΧ

Other

30

15Π6.1

Κατάλογος με προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου

GP

Other

30

Μετάβαση στο περιεχόμενο